Pasy transportowe

lashing_belt

  • wykonane wg PN-EN 12195-2
  • posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, udźwigiem, typem, nr fabrycznym , rokiem produkcji, długością, znakiem  CE  oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

nosnosc_transp